MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie Małopolska > Szacowanie wartości zamówienia w zakresu usługi eksperta ds. merytorycznych projektu

Szacowanie wartości zamówienia w zakresu usługi eksperta ds. merytorycznych projektu

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia w zakresu usługi eksperta ds. merytorycznych projektu.

Szczegóły w plikach poniżej:

1. Szacowanie wartości zamówienia »

2. Formularz ofertowy »

3. Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów »

.