MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie Małopolska > Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

9.07.2019

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. oraz OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu mającego na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczek projektu w prowadzeniu wspomagania w szkołach/placówkach oświatowych, którymi zarządzają.
Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo – doradczy »

Załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań »

Załącznik nr 3 Formularz oferty »

.