MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie Małopolska > Szacowanie wartości zamówienia na materiały szkoleniowe

Szacowanie wartości zamówienia na materiały szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały szkoleniowe dla uczestników.
Szczegóły w poniższych plikach.

Szacowanie wartości zamówienia »

Formularz oferty »

.