MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie Małopolska > Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

11 grudzień 2018

Rozeznanie rynku – przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawców. W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla 688 Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Rozeznanie rynku »

Formularz ofertowy »

 

.