Aktualności

Adresaci projketu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, mogą brać udział Placówki Doskonalenia Zawodowego, Punkty Przedszkolne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Domy Kultury – dotyczy kadry zarządzającej: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych. Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jedynie jednego pracownika. […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu

9.07.2019 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. oraz OŚWIATA i BIZNES Sp. z o. o. zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu mającego na celu wsparcie […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na usługi eksperta merytorycznego ds. szkoleń

27.05.2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług eksperta merytorycznego ds. szkoleń w ramach Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik 2 Pakiet przykładowych rozwiązań » Formularz cenowy »

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia w zakresu usługi eksperta ds. merytorycznych projektu

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia w zakresu usługi eksperta ds. merytorycznych projektu. Szczegóły w plikach poniżej: 1. Szacowanie wartości zamówienia » 2. Formularz ofertowy » 3. Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów »

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

23 styczeń 2019 Rozeznanie rynku – przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawców. W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00), zwracamy […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

11 grudzień 2018 Rozeznanie rynku – przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawców. W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00), zwracamy […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na materiały szkoleniowe

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały szkoleniowe dla uczestników. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Formularz oferty »

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

13 listopad 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie w ramach Projektu usług eksperta merytorycznego ds. szkoleń. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

5 listopada 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

17 październik 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik […]

CZYTAJ WIECEJ